Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều thường ga R410A Malaysia

FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V,Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 36.000BTU
FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V,Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 36.000BTU
FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V,Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 42.000BTU
FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V,Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU
FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V,Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 1 chiều 55.000BTU

Điều h1òa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter ga R32

Điều hòa tủ đứng Daikin 18.000 BTU 1 chiều inverter FVA50AMVM/RZF50CV2V
Điều hòa tủ đứng Daikin 21.000 BTU 1 chiều inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V
Điều hòa tủ đứng Daikin 24.000 BTU 1 chiều inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V
Điều hòa tủ đứng Daikin 24.000 BTU 1 chiều inverter FVA71AMVM/RZF71CYM
Điều hòa tủ đứng Daikin 34.000 BTU 1 chiều inverter FVA100AMVM/RZF100CVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 34.000 BTU 1 chiều inverter FVA100AMVM/RZF100CYM
Điều hòa tủ đứng Daikin 42.000 BTU 1 chiều inverter FVA125AMVM/RZF125CVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 42.000 BTU 1 chiều inverter FVA125AMVM/RZF125CYM
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 BTU 1 chiều inverter FVA140AMVM/RZF140CVM
Điều hòa tủ đứng Daikin 48.000 BTU 1 chiều inverter FVA140AMVM/RZF140CYM

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều ga R32 inverter

Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 18000BTU FVA50AMVM/RZA50DV2V
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 21000BTU FVA60AMVM/RZA60DV2V
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 24000BTU FVA71AMVM/RZA71DV1
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FVA100AMVM/RZA100DV1
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 34000BTU FVA100AMVM/RZA100DY1
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 42000BTU FVA125AMVM/RZA125DV1
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 42000BTU FVA125AMVM/RZA125DY1
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 48000BTU FVA140AMVM/RZA140DV1
Điều hòa tủ đứng Daikin inverter 2 chiều 48000BTU FVA140AMVM/RZA140DY1

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều ga R410 sản xuất Malaysia

FVQN71AXV19/RQ71CGXV19, Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 28.000BTU
FVQN100AXV1/RQ100DGXY1, Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều  40.000BTU
FVQN125AXV1/RQ125DGXY1, Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU
FVQN140AXV1/RQ140DGXY1, Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 55.000BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin công nghiệp thổi trực tiếp

FVGR05NV1/RUR05NY1, Điều hòa đặt sàn,Daikin 1 chiều lạnh 50.000 Btu
FVGR06NV1/RUR06NY1, Điều hòa đặt sàn, Daikin 1 chiều lạnh 60.000 Btu
FVGR06NV1/RUR06NY1, Điều hòa đặt sàn, Daikin 1 chiều lạnh 60.000 Btu

67.100.000 đặt hàng VND 68.100.000 đặt hàng Gồm VAT

FVGR08NV1/RUR08NY1, Điều hòa đặt sàn, Daikin 1 chiều lạnh 80.000 Btu
FVGR08NV1/RUR08NY1, Điều hòa đặt sàn, Daikin 1 chiều lạnh 80.000 Btu

80.300.000 đặt hàng VND 81.300.000 đặt hàng Gồm VAT

FVGR10NV1/RUR10NY1, Điều hòa tủ đặt sàn,Daikin 1 chiều lạnh 100.000Btu
Điều hòa tủ đứng Daikin 70.000BTU thổi trực tiếp FVGR200PV1
Điều hòa tủ đứng Daikin 100.000BTU thổi trực tiếp FVGR250PV1

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều inverter ga R410A

FVQ71CVEB/RZQ71LV1, Điều hỏa cây Daikin 2 chiều inverter 24.000 BTU
FVQ100CVEB/RZQ100LV1, Điều hỏa cây Daikin 2 chiều inverter 34.000 BTU
FVQ100CVEB/RZQ100HAY4A,Điều hỏa cây Daikin 2 chiều inverter 34.000 BTU
FVQ125CVEB/RZQ125LV1, Điều hỏa cây Daikin 2 chiều inverter 42.000 BTU
FVQ125CVEB/RZQ125HAY4A,Điều hỏa cây Daikin 2 chiều inverter 42.000 BTU
FVQ140CVEB/RZQ140LV1, Điều hỏa cây Daikin 2 chiều inverter 48.000 BTU
FVQ140CVEB/RZQ140HAY4A,Điều hỏa cây Daikin 2 chiều inverter 48.000 BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều inverter ga R410A

FVQ71CVEB/RZR71MVMV, Điều hỏa cây đứng 1 chiều inverter 24.000 BTU
FVQ100CVEB/RZR100MVM, Điều hỏa cây Daikin 1 chiều inverter 34.000 BTU
FVQ100CVEB/RZR100MYM, Điều hỏa cây Daikin 1 chiều inverter 34.000 BTU
FVQ125CVEB/RZR125MVM, Điều hỏa cây Daikin 1 chiều inverter 42.000 BTU
FVQ125CVEB/RZR125MYM, Điều hỏa cây Daikin 1 chiều inverter 42.000 BTU
FVQ140CVEB/RZR140MVM, Điều hỏa cây Daikin 1 chiều inverter 48.000 BTU
FVQ140CVEB/RZR140MYM, Điều hỏa cây Daikin 1 chiều inverter 48.000 BTU

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều thường ga R410A

FVQ71CVEB/RQ71MV1, Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 24.000BTU
FVQ100CVEB/RQ100MV1, Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 34.000BTU
FVQ100CVEB/RQ100MY1, Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 34.000BTU
FVQ125CVEB/RQ125MY1, Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 42.000BTU
FVQ140CVEB/RQ140MY1, Điều hỏa tủ cây đứng Daikin 2 chiều 48.000BTU

Giá Điều hòa tủ đứng Daikin

Điều hòa tủ đứng Daikin, Điều hòa Cây Daikin, Hàng dân dụng và công nghiệp
Giá rẻ nhất miền bắc

Mua hàng tại kho

Miễn phí vận chuyển

Trong bán kính 15km

Cam kết hàng chính hãng

Bảo hành chính hãng